Logo-Toerisme De Panne

Imago 2020

Imago 2020

N |Sinds 1980 organiseert het Provinciaal Verbond van West-Vlaamse Willemsfondsafdelingen een provinciale wedstrijd voor schilderkunst. De wedstrijd, met daaraan gekoppelde tentoonstellingen, wordt omwille van het succes voor zowel de kunstenaars als voor de organisatoren om de 5 jaar opnieuw georganiseerd. Nu, 40 jaar na de eerste editie, organiseert de Willemsfondsafdeling Kunst-Wijs vzw voor de negende maal IMAGO, met ditmaal als thema ‘Water’. IMAGO 2020 richt zich tot West-Vlaamse kunstschilders die met hun actueel werk het imago van de hedendaagse kunst bepalen.

Organisatie in samenwerking met het Willemsfonds afdeling Veurne – De Panne – Koksijde.

F |Depuis 1980, l'Association provinciale de Flandre occidentale organise un concours provincial de peinture. En raison de son succès, tant pour les artistes que pour les organisateurs, le concours et les expositions associées sont organisés tous les cinq ans. Aujourd'hui, 40 ans après la première édition, le département Kunst-Wijs de l'organisation Willemsfonds organise IMAGO pour la neuvième fois, l'« Eau » étant le thème de cette année. IMAGO 2020 s'adresse aux artistes de Flandre occidentale dont le travail actuel détermine l'image de l'art contemporain.

Organisation en collaboration avec le département Willemsfonds Veurne - De Panne - Koksijde.

D |Seit 1980 organisiert der Provinciaal Verbond van West-Vlaamse Willemsfondsafdelingen einen provinzialen Malereiwettbewerb. Alle fünf Jahre findet der für die Künstler und auch die Organisatoren erfolgreiche Wettbewerb begleitet von Ausstellungen statt. Jetzt, 40 Jahre nach der ersten Ausgabe, organisiert die Vereinigung Willemsfondsafdeling Kunst-Wijs die IMAGO zum neunten Mal, dieses Mal zum Thema „Wasser“. IMAGO 2020 richtet sich an westflämische Maler, deren aktuelle Arbeiten das Bild der zeitgenössischen Kunst bestimmen.

Organisation in Zusammenarbeit mit der Abteilung Willemsfonds Veurne – De Panne – Koksijde.

E |The Provinciaal Verbond van West-Vlaamse Willemsfondsafdelingen has been organising a provincial painting competition since 1980. The competition and associated exhibitions take place every 5 years due to their success, both for artists and the organisers. Now, 40 years after the first edition, non-profit Willemsfondsafdeling Kunst-Wijs is hosting the ninth edition of IMAGO, this time with the theme ‘Water’. IMAGO 2020 is aimed at West Flanders painters who define the image of contemporary art with their current work.

Organised in collaboration with the Veurne – De Panne – Koksijde branch of the Willemsfonds.

10/12/2021 – 03/01/2022

14.00u – 17.45u

Dagelijks - gesloten op maandag en 25 december en 1 januari

Cultuurhuis De Scharbiellie, Kasteelstraat 34

Info: dienst Cultuur | 058-42 97 53|www.depanne.be/cultuur